Zwrot za dojazd samochodem do jednostki

Dział poświęcony szeroko pojętemu funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP.

Zwrot za dojazd samochodem do jednostki

Postprzez awatary » 7 lip 2018, o 12:27

Witam, w sierpniu będę służyć w jednostce oddalonej od mojego miejsca zamieszkania 55km. Został tylko do podpisania kontrakt w sierpniu. Czy jak będę chciał dojeżdżać samochodem to dostane zwrot kosztów za dojazd do jednostki samochodem? PKP nie ma, autobus jeździ ale nie rano tylko w południe.
awatary
Użytkownicy
Użytkownicy
 
Posty: 2
Dołączył(a): 7 lip 2018, o 12:22

Re: Zwrot za dojazd samochodem do jednostki

Postprzez PDT » 7 lip 2018, o 12:44

Zapomnij bo nie przysługuje.
Avatar użytkownika
PDT
Użytkownicy
Użytkownicy
 
Posty: 502
Dołączył(a): 12 sty 2008, o 22:33

Re: Zwrot za dojazd samochodem do jednostki

Postprzez awatary » 7 lip 2018, o 13:28

Naprawdę nie da rady? Do Giżycka dojeżdżają samochodami ludzie bo wiem.
awatary
Użytkownicy
Użytkownicy
 
Posty: 2
Dołączył(a): 7 lip 2018, o 12:22

Re: Zwrot za dojazd samochodem do jednostki

Postprzez PDT » 9 lip 2018, o 08:59

Dojeżdżać sobie mogą ale niekoniecznie na koszt wojska. Czy spełniasz kryteria tam zawarte:

Art. 68. 1. Żołnierzowi zawodowemu pozostającemu w związku małżeńskim lub posiadającemu dzieci pozostające na jego utrzymaniu, który w miejscu pełnienia
służby lub miejscowości pobliskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 207, 1948, 2003 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 624) korzysta z zakwaterowania zbiorowego, przydzielono mu miejsce w internacie lub w kwaterze internatowej, bez
prawa zamieszkiwania z członkami rodziny, przysługuje dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem.
2. Żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu poza miejscem pełnienia służby w miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania
do miejsca pełnienia służby i z powrotem.

3. Dodatek za rozłąkę, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów codziennych dojazdów, o którym mowa w ust. 2, ustala się w formie ryczałtów miesięcznych.
4. Zwrot kosztów przejazdów, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości równowartości ceny biletu za przejazd środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej żołnierzowi zawodowemu ulgi, niezależnie od tytułu, z jakiego ulga ta przysługuje.
5. Należności określone w ust. 1 i 2 nie przysługują żołnierzowi zawodowemu, któremu przyznano świadczenie mieszkaniowe, a także żołnierzowi zawodowemu
pełniącemu służbę poza granicami państwa.
6. Żołnierzowi zawodowemu posiadającemu członków rodziny, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane także inne świadczenia socjalno-bytowe w postaci
pomocy finansowej i rzeczowej.
7. Należności i świadczenia określone w ust. 1 i 2 oraz ust. 6 pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów codziennych dojazdów, szczegółowe warunki ustalania wysokości należności, o których mowa w ust. 1
i 2, oraz warunki korzystania z tych uprawnień;
2) rodzaj, wysokość i zakres świadczeń, o których mowa w ust. 6, a także warunki korzystania z tych świadczeń.
9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno w szczególności uwzględniać, że wysokość dodatku za rozłąkę jest uzależniona od stawki diety
określanej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 77(5) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz, że
wysokość kosztów codziennych dojazdów, o których mowa w ust. 2, jest uzależniona od kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, a także przypadki,
w których z powodu niewykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych w miejscu pełnienia służby należności te nie będą wypłacane. W przypadku świadczeń socjalno-bytowych, o których mowa w ust. 6, rozporządzenie powinno w szczególności przewidzieć, że świadczenia te są przeznaczone na zakup lub dofinansowanie usług związanych z wypoczynkiem albo rehabilitacją żołnierza zawodowego lub członków jego rodziny, a także uzależnić wysokość tych świadczeń od poziomu dochodów uzyskiwanych na członka rodziny żołnierza zawodowego, w tym także sposób określania wysokości tych dochodów oraz przewidzieć możliwość wypłaty zaliczek na realizację świadczeń socjalno-bytowych i terminy ich rozliczania.




Art. 1a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...)

7) miejscowości pobliskiej – należy przez to rozumieć miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego, łącznie z przesiadkami, nie przekracza zgodnie z rozkładem jazdy 2 godzin w obie strony, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której żołnierz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe;


- Obrazek, bo mam wątpliwości. Liczy się czas z rozkładu jazdy środkami komunikacji publicznej a nie fizyczna odległość.
Avatar użytkownika
PDT
Użytkownicy
Użytkownicy
 
Posty: 502
Dołączył(a): 12 sty 2008, o 22:33


Powrót do Wojsko Polskie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], rafalow i 15 gości