Strona 1 z 1

Regulamin forum.

PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:46
przez Militarium
Regulamin forum

§1. Postanowienia ogólne

1. Forum Militarium jest częścią serwisu internetowego Militarium.net. Tematyka forum obejmuje sprawy obronności, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, historii wojskowości i konfliktów zbrojnych oraz powiązane z nimi.

2. Użytkownikiem Forum Militarium może zostać każdy, kto się zarejestruje oraz zapozna z regulaminem jego użytkowania.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego i zalogowanie się oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie reguł ustalonych przez właściciela forum.

4. Korzystanie z forum jest bezpłatne.

5. Każdy z użytkowników forum zobowiązany jest do przestrzegania przyjętych ogólnie zasad zachowania się w sieci Internet oraz regulaminu forum.

6. Forum Militarium to prywatne przedsięwzięcie, z tego względu właściciel forum zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań na forum bez podania ich przyczyn.

7. Właściciel Forum Militarium nie odpowiada za treści zawarte w wiadomościach poszczególnych użytkowników, które są ich prywatnymi opiniami.

8. Na forum obowiązują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

§2. Administracja i moderacja

1. Osobą zarządzającą forum jest Administrator.

2. Osobą wspomagającą pracę Administratora w prowadzeniu forum są Moderatorzy. Do zadań Moderatora należy:
a) dbanie o porządek na forum,
b) przyznawanie ostrzeżeń za nieprzestrzeganie regulaminu,
c) banicja użytkowników,
d) usuwanie, zamykanie lub rozdzielanie tematów/postów,
e) pomoc użytkownikom w podstawowych kwestiach technicznych (odpowiednia pisownia postów, itp.).

3. O wyborze Moderatora decyduje Administrator.

§3. Dyskusja i pisownia

1. Każdy użytkownik przed założeniem nowego tematu dyskusji powinien sprawdzić za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na forum, czy treść tematu nie była poruszana we wcześniejszych dyskusjach.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Dotyczy to przede wszystkim: ortografii, interpunkcji oraz stylistyki. W przypadku gdy post zawiera rażące błędy językowe:
a) może zostać usunięty przez Administratora lub Moderatora,
b) Administrator lub Moderator może zwrócić użytkownikowi uwagę i poprosić o poprawę błędów językowych w poście.

3. Ze względu na tematykę forum użytkownik chcący wziąć udział w dyskusji powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu szeroko pojętej wojskowości. W przypadku braku takowej zalecane jest, przed wzięciem udziału w dyskusji, skorzystanie z ogólnodostępnych publikacji książkowych, prasowych czy internetowych. Brak wiedzy może skutkować usunięciem użytkownika.

4. Użytkownicy biorący udział w dyskusji powinni stronić od wszelkiego rodzaju prowokacji, kłótni czy wzajemnego obrażania. W przypadku różnicy zdań, których skutkiem może być złamanie tego ustępu, zalecana jest dalsza dyskusja użytkowników poza wątkiem na forum, np. poprzez „prywatną wiadomość”, komunikator lub wiadomości mailowe.

5. Dyskusja powinna być prowadzona zgodnie z jej założonym tematem. W przypadku gdy dyskusja przestaje dotyczyć założonego tematu, możliwe jest:
a) zamknięcie tematu przez Administratora lub Moderatora,
b) usunięcie rzez Administratora lub Moderatora postów, które wykraczają poza temat dyskusji,
c) oddzielenie przez Administratora lub Moderatora postów, które wykraczają poza temat dyskusji i jednocześnie są zgodne z tematyką forum oraz założenie nowego tematu.

6. Posty w dyskusji powinny być pisane standardową czcionką, w czarnym kolorze oraz w podstawowej wielkości. Inny niż czarny kolor czcionki jest zarezerwowany wyłącznie dla Administratora i Moderatorów.

7. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju wulgaryzmów.

8. Zabronione jest propagowanie ustrojów totalitarnych i autorytarnych, w szczególności takich jak faszyzm, nazizm, komunizm oraz prezentowanie i pochwalanie zachowań brutalnych, przestępczych oraz niezgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

9. Posty nic nie wnoszące do tematu, mogą być usuwane.

10. Posty zawierające wyłącznie linki do innych stron internetowych, będą usuwane.

11. W przypadku przytaczania cytatów, fragmentów lub całości tekstów spoza forum, w szczególności ze środków masowego przekazu, wymagane jest podawanie źródeł. W celu zachowania odpowiedniego poziomu dyskusji, uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności informacji powinny być zgłaszane Administratorowi lub Moderatorom.

12. Zalecane jest by fotografie, rysunki lub inne formy graficzne były umieszczane w formie miniaturek z odnośnikiem do domyślnego rozmiaru. Dopuszczalne jest także umieszczanie grafik w domyślnym rozmiarze, pod warunkiem, że ich wielkość nie przekracza rozdzielczości 800x600 pikseli, a ilość grafik w jednym poście nie jest większa niż 10.

13. Grafiki umieszczane na forum nie mogą zawierać scen obraźliwych, przestępczych, niezgodnych z prawem, brutalnych oraz pornografii.

§4.Avatar i sygnatura

1. Każdy użytkownik może dodać do swojego profilu avatar.

2. Technicznym warunkiem umieszczenia avataru jest rozmiar nie większy niż 90x90 pikseli oraz wielkości pliku nieprzekraczająca 16 kb.

3. Avatar nie może zawierać scen brutalnych, pornograficznych, niezgodnych z prawem, wszelkiego rodzaju symboliki propagującej ustroje totalitarne, a także obraźliwych dla pozostałych użytkowników motywów.

4. Każdy użytkownik może dodać do swojego profilu sygnaturę, która będzie widoczna pod postem chyba, że użytkownik w opcjach postu zaznaczy inaczej. Sygnatura może być w formie tekstowej lub graficznej. W przypadku graficznej formy sygnatury nie powinna ona przekraczać rozmiaru 600x60 pikseli oraz wielkości pliku 256 kb.

5. Sygnatura w formie tekstowej nie może: zawierać wulgarnych słów, propagować wszelkiego rodzaje ustrojów totalitarnych, obrażać innych użytkowników.

6. Sygnatura w formie graficznej nie może, w szczególności zawierać: scen brutalnych, pornograficznych, wszelkiego rodzaju symboliki propagującej ustroje totalitarne, a także obraźliwych dla pozostałych użytkowników motywów.

7. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na forum. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta banicją mogą zostać objęte wszystkie konta.

8. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o zmianę „nicka”. Decyzja o zmianie „nicka” na nowy należy do Administratora.

§5. Ostrzeżenia i banowanie

1. Ostrzeżenia i bany są przyznane przez Administratora lub Moderatora.

2. Każdy użytkownik za nieprzestrzeganie regulaminu, w szczególności postanowień §3, może dostać maksymalnie 2 ostrzeżenia.

3. Karą za nieprzestrzeganie regulaminu forum oraz naruszanie zasad ustalonych przez właściciela forum jest banicja, która wiąże się zablokowaniem dostępu do forum.

4. Banicja występuje zarówno w formie czasowej, jak i stałej.

5. O formie banicji decyduje Administrator lub Moderator.

6. W przypadku wpłynięcia do Administratora lub Moderatora szczególnej dużej liczby skarg na danego użytkownika, Administrator lub Moderator może zadecydować o banicji użytkownika.