Znalezione wyniki: 2: Wybrać jedną z opcji rozwoju marynarki wojennej,

Przeszukane zapytanie: wybrać jedną z opcji rozwoju marynarki wojennej

ignorowany: z

Powrót do: Do czego Polsce jest potrzebna MW

Re: Do czego Polsce jest potrzebna MW

Ukraina na morzu. Strategia rozwoju floty do 2035 roku
Plan wdrożenia zapisów strategii przewiduje jego trzy etapy podzielone na lata: 2019–2025, 2025–2030 i 2030–3035. (...) W pierwszej fazie strategia przewiduje ochronę interesów Ukrainy w strefie przybrzeżnej w odległości do 40 mil morskich (nadbrzeżne wielolufowe wyrzutnie rakiet niekierowanych, systemy rakiet operacyjno-taktycznych i artyleria lufowa, jak również zapory minowe). (...) Kolejna faza programu obejmie stworzenie warunków do operowania w wyłącznej strefie ekonomicznej w odległości do 200 mil morskich od wybrzeża (okręty o wyporności 500-600 ton uzbrojone w pociski przeciwowkrętowe). (...) Trzeci etap, to przejście WMSU do działań pełnomorskich, przyczyniające się do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Do 2035 roku siły morskie Ukrainy mają uzyskać zdolność do działania poza 200-milową strefą ekonomiczną i z dala od własnych baz (korwety wielozadaniowe).
https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/ ... u-analiza/
Proszę zestawić ten tekst z moimi postami:
"Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego RP"-określony budżet, analiza finansowa, wymagania dla okrętów, zróżnicowane klas, typów, oraz uzbrojenia i wyposażenia jednostek pływających:
search.php?keywords=okre%C5%9Blony+bud%C5%BCet%2C+analiza+finansowa%2C+wymagania+dla+okr%C4%99t%C3%B3w%2C&t=6313&sf=msgonly
Wybrać jedną z opcji rozwoju marynarki wojennej, wprowadzić do gier symulacyjnych, stworzyć struktury organizacyjne, ocenić ryzyko finansowe. Zrozumieć do czego Polsce jest potrzebna MW:
search.php?keywords=+Wybra%C4%87+jedn%C4%85+z+opcji+rozwoju+marynarki+wojennej%2C+&t=6423&sf=msgonly
Propozycja budowy trzech różnego rodzaju okrętów opracowanych w ramach dyskusji prowadzonej na forum "Militarium":
search.php?keywords=+marynarka+wojenna+mo%C5%BCe+skorzysta%C4%87+z+propozycji+budowy+trzech&t=6313&sf=msgonly

Oskarm swoimi tekstami i wiedzą zmobilizował mnie do stworzenia koncepcji budżetowej fregaty dla polskiej marynarki wojennej za około 240 mln euro bez kosztów zakupu amunicji, uzbrojenia rakietowego i elementów SKO odpowiedzialnych za ich użycie. Taniej, prostej w budowie na czas pokoju i kryzysu (wojny hybrydowej o ograniczonej skali działań). Długość 120m, szerokość 16,2m, wyporność pełna 3000t, napęd silniki wysokoprężne SEMT Pielstick, Wärtsilä itp. o łącznej mocy 20.000 KM, prędkość 22-24 węzłów, zasięg 6000-7500 mil morskich, hangar, pokład lotniczy, sonar holowany, radar 3D o zasięgu 200-250km, system rozpoznania radioelektronicznego (ESM, COMINT/ELINT), wyrzutnie celów pozornych. Duża ilość rozwiązań wziętych z półki (COTS), sama koncepcja oparta o projekt cywilny (cena takiej jednostki wyposażonej w urządzenia nawigacyjne, środki łączności, uzbrojenie artyleryjskie, wyrzutnie torped to około 150 mln euro), zastosowanie wyłącznie stali okrętowej o podwyższonej wytrzymałości, maksymalne uproszczenie układu napędowego, maszt stalowy, kratownicowy zamiast zintegrowanego masztu kompozytowego o obniżonej SPO.
Też się uczę :) . Zarezerwowane przez mnie 80-90 mln euro pozwoli stworzyć jedynie dość prosty, choć łatwo konfigurowalny zintegrowany system dowodzenia i kierowania ogniem, poprawiający zdecydowanie świadomość sytuacyjną pojedyńczego okrętu na morzu. Jednak jeśli mowa o pełnoskalowym konflikcie zbrojnym, to taki system będzie nawet o około 30-40% droższy. Bardziej rozbudowany pozwoli na współpracę i wymianę informacji z lotnictwem, obroną przeciwlotniczą, wojskami lądowymi, zespołami okrętów, koordynację ich działań w ramach operacji morskich, zobrazowanie sytuacji na znacznie większej powierzchni i odległości poprzez wykrywanie, rozpoznawanie i śledzenie nawet kilkuset celów jednocześnie, oraz zwalczanie do kilkunastu celów kilkoma rodzajami uzbrojenia artyleryjskiego i rakietowego. To są te realne, konkretne koszty zbyt duże na możliwości budżetu polskiej marynarki wojennej.
przez analityk
25 mar 2019, o 23:55
 
Dział: Marynarka wojenna
Wątek: Do czego Polsce jest potrzebna MW
Odpowiedzi: 1012
Wyświetlone: 142589

Re: Do czego Polsce jest potrzebna MW

"Tak naprawdę nie ma jednego głosu (...) nie ma jednego głosu z samej marynarki wojennej (...) wypracowanie jednego głosu w sprawie modernizacji należy do oficerów liniowych; to oni powinni wiedzieć, czego potrzebują."
Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej
Brak pieniędzy, brak stałego finansowania, brak strategii, albo nadmiar strategii, brak determinacji i zdecydowania, aktywność i presja ze strony lobbystów, brak lobbingu politycznego, obojętność społeczeństwa. Diagnoza choroby jaka toczy polską marynarkę wojenną. Zbierając rozproszone informacje przez ostatnie 30-35 lat można je zebrać w jedną w miarę spójną całość. Tylko są to informacje z oficjalnego obiegu, dokumenty planistyczne dawnego DMW chyba ciągle są jeszcze chyba utajnione. To jest najważniejsze zadanie zarówno do konstruktywnej dyskusji w przestrzeni publicznej, w rozmowach prywatnych, jak też jako inspiracja do ciągłego krytykanctwa i malkontenctwa (za droga, niepotrzebna, za słaba). Wybrać jedną z opcji rozwoju marynarki wojennej, wprowadzić do gier symulacyjnych, stworzyć struktury organizacyjne, ocenić ryzyko finansowe. Zrozumieć do czego Polsce jest potrzebna MW. Proszę wybierać. Ps. SHORAD: pociski przeciwlotnicze zwalczające cele na pułapie do 8000m i zasięgu do 25km.

Flota bałtycka, czasu pokoju o ograniczonym do samoobrony i wymuszania posłuszeństwa na morzu potencjale bojowym. Jej obszarem działania jest wyłącznie Morze Bałtyckie. Pozwala ona zachować niezbędne kadry, podtrzymać proces kształcenia załóg i realizować zadania polegające na ochronie wód terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej, zasobów naturalnych, utrzymaniu porządku i egzekwowaniu prawa na morzu, podejmowaniu działań ratowniczych, likwidowaniu materiałów i substancji niebezpiecznych (miny, materiały wybuchowe, substancje ropochodne), oraz reprezentowaniu bandery. W jej skład wchodzą:
-komponent morski: 3-4 średnie okręty patrolowe (wyporność 1200-1500t) z pokładem lotniczym (1 armata 57mm, lub 76mm, 2 armaty 30-35mm, nkm 12,7mm, opcja: ESM), 4 przybrzeżne niszczyciele min 300-330t, 1 okręt baza płetwonurków i morskiej jednostki specjalnej (wyporność 2100-2400t), 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego, 1 średni okręt ratowniczy 1800-2100t z pokładem lotniczym, 2 kutry ratownicze 300-330t, 1 okręt hydrograficzno-szkolny,
-komponent lotniczy: eskadra samolotów i bsl patrolowych i rozpoznawczych, eskadra śmigłowców SAR,
-komponent lądowy: dywizjon przeciwlotniczy uzbrojony w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, grupa rozpoznania radioelektronicznego, batalion saperów, brygada obrony wybrzeża (zmotoryzowana, trakcja kołowa, 3 bataliony zmotoryzowane),

Flota bałtycka, czasu pokoju, zdolna do reagowania i działania w warunkach kryzysowych, konfliktu asymetrycznego, oraz wykonywania ściśle określonych zadań w ramach wsparcia sił sojuszniczych. Tworzą ją:
-zespół jednostek wsparcia sił sojuszniczych: 1 fregata patrolowa (wyporność minimum 3000t) zdolna do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych (pojedyncza 8 komorowa wyrzutnia VLS, śmigłowiec ZOP, zasięg 6000 Mm), oraz 2 pełnomorskie niszczyciele min 600-750t i 1 okręt dowodzenia silami przeciwminowymi i morskimi jednostkami specjalnymi (wyporność 2100-2400t),
-zespół okrętów na Morzu Bałtyckim: 2 fregaty patrolowe (wyporność minimum 3000t) zdolna do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych (pojedyncza 8 komorowa wyrzutnia VLS, śmigłowiec ZOP, zasięg 6000 Mm), 2-3 średnie okręty patrolowe (wyporność 1200-1500t) z pokładem lotniczym uzbrojone w pociski przeciwlotnicze SHORAD z własnym SKO, wyposażone w środki rozpoznania i samoobrony (ESM/ECM, wyrzutnie celów pozornych), 2-3 średnie okręty podwodne (wyporność podwodna 1500t), 2 pełnomorskie niszczyciele min 600-750t, 4 przybrzeżne niszczyciele min 300-330t, 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego, 1 średni okręt ratowniczy 1800-2100t z pokładem lotniczym, 2-3 kutry ratownicze 300-330t, 2 pełnomorskie zbiornikowce paliwowe 3000t, 1 okręt hydrograficzno-szkolny,
-komponent lotniczy: eskadra samolotów i bsl patrolowych i rozpoznawczych, eskadra śmigłowców SAR,
-komponent lądowy: 2 nadbrzeżne rakietowe dywizjony przeciwlotnicze SHORAD, grupa rozpoznania radioelektronicznego, batalion saperów, brygada obrony wybrzeża (zmotoryzowana, trakcja kołowa, 3 bataliony zmotoryzowane),

Flota bałtycka, czasu wojny, to flota posiadająca jednostki pływające pozwalające na wywalczenie i utrzymanie dominacji na Morzu Bałtyckim. Posiadają one potencjał bojowy zdolny do skutecznego zwalczania posiadanych przez potencjalnego przeciwnika środków przenoszenia uzbrojenia służącego do niszczenia celów lądowych, nawodnych i powietrznych. Flota ta składa się z komponentów:
- nawodnego, 4-6 wielozadaniowych okrętów rakietowych (wyporność 1500-1800t) uzbrojonych w pociski przeciwlotnicze SHORAD (1-2 wyrzutnie VLS), pociski przeciwokrętowe, oraz posiadających rozbudowane środki rozpoznania (ESM, COMINT/ELINT) i samoobrony (ECM, wyrzutnie celów pozornych, wabiki, pułapki przeciwtorpedowe), 3-4 pełnomorskich niszczycieli min 600-750t, 1 okrętu bazy płetwonurków i morskiej jednostki specjalnej (wyporność 2100-2400t), 2 okrętów rozpoznania radioelektronicznego, 1 dużego okrętu ratowniczego (wyporność 3300-4500t) załóg okrętów podwodnych, 2 średnich okrętów ratowniczych (wyporność 1800-2100t) z pokładem lotniczym, 2 przybrzeżnych zbiornikowców paliwowych 1200-1500t, 1 okrętu hydrograficzno-szkolnego,
- podwodnego, 3-4 dużych okrętów podwodnych (wyporność podwodna minimum 2400t) uzbrojonych w miny, pociski przeciwokrętowe i ciężkie torpedy,
- lotniczego, 1-2 eskadry odrzutowych samolotów wielozadaniowych przenoszących pociski przeciwokrętowe, eskadra samolotów i bsl patrolowych i rozpoznawczych, eskadra śmigłowców CSAR-SAR, eskadra śmigłowców ZOP,
- lądowego, 2 stacji radiolokacyjnych o zasięgu do 300-350km, 2-3 nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych, 2-3 nadbrzeżnych rakietowych dywizjonów przeciwlotniczych SHORAD, ośrodka rozpoznania radioelektronicznego, batalionu morskich operacji specjalnych, batalionu saperów, 1-2 brygad obrony wybrzeża (zmechanizowane, trakcja gąsienicowa, 3 bataliony zmechanizowane),

Flota oceaniczna, czasu pokoju zdolna do operowania w promieniu 1620 Mm (3000km) od swoich portów (strefa odpowiedzialności). W jej skład wchodzi:
-zespól okrętów wyspecjalizowany w wykonywaniu określonych zadań w ramach wsparcia sil sojuszniczych: 2 fregaty wielozadaniowe zdolne do wykrycia i zwalczania celów powietrznych i podwodnych (wyporność 3600-4200t, dwie 8 komorowe wyrzutnie VLS, śmigłowiec ZOP, zasięg 4500 Mm), 2 pełnomorskie niszczyciele min 600-750t, 1 okręt dowodzenia silami przeciwminowymi i morskimi jednostkami specjalnymi (wyporność 2100-2400t), oraz 1 zbiornikowiec paliwowy (wyporność 9000-12000t) zaopatrujący w morzu fregaty i niszczyciele rakietowe,
-zespół okrętów, którego wyłącznym obszarem odpowiedzialności jest Morze Bałtyckie: 2 fregaty wielozadaniowe zdolne do wykrycia i zwalczania celów powietrznych i podwodnych (wyporność 3600-4200t, dwie 8 komorowe wyrzutnie VLS, śmigłowiec ZOP, zasięg 4500 Mm), 2-3 średnie okręty patrolowe 1500-1800t z pokładem lotniczym (1 armata 57mm, lub 76mm, 2 armaty 30-35mm, nkm 12,7mm, opcja: ESM), 2-3 średnie okręty podwodne (wyporność podwodna 1500t), 2 pełnomorskie niszczyciele min 600-750t, 4 przybrzeżne niszczyciele min 300-330t, 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego, 1 średni okręt ratowniczy (wyporność 1800-2100t) z pokładem lotniczym, 2-3 kutry ratownicze 300-330t, 1 pełnomorski zbiornikowiec paliwowy (wyporność 3000t), 1 okręt hydrograficzno-szkolny,
-komponent lotniczy: eskadra samolotów i bsl patrolowych i rozpoznawczych, eskadra śmigłowców SAR i ZOP
-komponent lądowy: 2-3 nadbrzeżne rakietowe dywizjony przeciwlotnicze SHORAD, ośrodek rozpoznania radioelektronicznego, batalion saperów, 1-2 brygady obrony wybrzeża (zmechanizowane, trakcja gąsienicowa, 3 bataliony zmechanizowane)

Flota oceaniczna, czasu wojny zdolna do operowania na każdym akwenie morskim. Najdroższa opcja. Flota, która posiada potencjał bojowy pozwalający faktycznie wesprzeć państwa-członków sojuszu, dokonywać projekcji siły zarówno na wodzie jak tez na ladzie, oraz w ograniczonym stopniu także w powietrzu. W jej skład wchodzi pięć zespołów okrętów o ściśle określonych zadaniach:
- 4-6 dużych, wielozadaniowych fregaty (wyporność 4500-6000t) tworzące dwa zespoły okrętów z których jeden odpowiedzialny jest za obronę przeciwlotniczą (dwa rodzaje pocisków przeciwlotniczych), a drugi za wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych,
- 3-4 dużych okrętów podwodnych (wyporność minimum 2400t) uzbrojonych w pociski manewrujące, oraz zdolnych do transportu morskich jednostek specjalnych,
- 2-3 okręty amfibijne, desantowe, dowodzenia operacjami połączonymi (wyporność 7500-9000t) z samodzielnym batalionem piechoty i eskadrą śmigłowców transportowych (18-20 żołnierzy+3-4 załoga),
- okręty wsparcia: 2-3 okręty zaopatrzeniowe i wsparcia logistycznego, oraz 2 duże zbiornikowce paliwowe (wyporność 9000-12000t) i 2 pełnomorskie zbiornikowce paliwowe (wyporność 3000t),
- okręty specjalistyczne: 2 rozpoznania radioelektronicznego, 1 baza-płetwonurków, 1 okręt dowodzenia-baza morskich jednostek specjalnych, 1 duży okręt ratowniczy (wyporność 3300-4500t) załóg okrętów podwodnych, 2 średnie okręty ratownicze (wyporność 1800-2100t) z pokładem lotniczym, 2 okręty szkolne,
-komponent lotniczy: eskadra samolotów i bsl patrolowych i rozpoznawczych, eskadra śmigłowców SAR i ZOP, eskadra śmigłowców transportowych (18-20 żołnierzy+3-4 załoga),
-komponent lądowy: ośrodek rozpoznania radioelektronicznego, batalion saperowi, brygada piechoty morskiej (batalion morskich operacji specjalnych, 2 bataliony piechoty morskiej), 2-3 brygady obrony wybrzeża (zmechanizowane, trakcja gąsienicowa, 3 bataliony zmechanizowane),
przez analityk
1 gru 2018, o 23:43
 
Dział: Marynarka wojenna
Wątek: Do czego Polsce jest potrzebna MW
Odpowiedzi: 1012
Wyświetlone: 142589

Powrót do: Do czego Polsce jest potrzebna MW